Coronavirus: steunmaatregelen voor ondernemers

Coronavirus: steunmaatregelen voor ondernemers

Covid-19 of beter gezegd het coronavirus is jammer genoeg momenteel niet weg te denken uit onze maatschappij. De gevolgen van dit virus zijn vandaag op alle vlakken al voelbaar.

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de gezondheid van de burgers te beschermen, die gelukkig gepaard gaan met een aantal maatregelen om onze ondernemers te beschermen tegen de mogelijke economische gevolgen.

Wij lijsten ze voor u op:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische redenen
  Tot 30 juni 2020 kunt u beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Indien u uw werknemers niet kunt tewerkstellen als gevolg van het corona-virus (quarantaine, geen levering, sluiting door overheid…) kunt u deze maatregel inroepen. De maatregel is ook van toepassing om bedienden op tijdelijke werkloosheid te kunnen zetten.
 2. Verhoging uitkeringen
  De uitkeringen van RVA worden uitzonderlijk verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van 2.754,7 EUR per maand. Op die manier wordt het inkomstenverlies voor uw werknemers grotendeels beperkt in geval van tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische redenen.
 3. Mogelijkheid tot afbetalingsplannen: RSZ, belastingen en BTW
  Wie omwille van het corona-virus moeilijkheden ondervindt om zijn wettelijke verplichtingen inzake BTW, RSZ of andere belastingen te voldoen, kan uitzonderlijk een afbetalingsplan aanvragen. Dit afbetalingsplan is met een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsintresten en boetes. Voor RSZ komen momenteel de eerste 2 kwartalen van 2020 in aanmerking om op te nemen in een afbetalingsplan.
  Voor RSZ komen momenteel de eerste 2 kwartalen van 2020 in aanmerking om op te nemen in een afbetalingsplan.
 4. Vrijstelling sociale bijdragen
  Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van sociale bijdragen, als direct gevolg van het corona-virus kunnen een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen.
 5. Vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen in aanmerking komen voor overbruggingsrecht op basis van gedwongen stopzetting van activiteit, zodra deze langer dan een week duurt.
  vb: momenteel horeca
  De financiële steun bedraagt 1.266,37 EUR per maand zonder gezinslast en 1.582,46 EUR met gezinslast op maandbasis.

Indien u meer info wenst over bovenstaande maatregelen of u hebt ondersteuning nodig bij de verschillende gevoeligheden en uitdagingen die het corona-virus met zich meebrengt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen!

Laat ons samen, in de mate van het mogelijke, proberen om alle maatregelen zo goed mogelijk te volgen, zodat de duurtijd beperkt kan worden.

Hou jullie goed & gezond!